Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Daria Domaradzka-Guzik

Szkoleniowiec, Trener, Wykładowca Akademicki

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami sprzedażowymi, szkoleniu, budowaniu zespołów i skutecznym nawiązywaniu relacji interpersonalnych. Partner Zarządzający w firmie szkoleniowej Rivigo.eu, dzięki której popularyzuje wiedzę na temat skutecznej komunikacji, negocjacji biznesowych, technik sprzedażowych, wystąpień publicznych oraz autoprezentacji.

Dba o wysoką efektywność działań w zarządzanych jednostkach, także w rozproszonej strukturze. Dużą wagę przywiązuje do zarządzania jakością. Skutecznie szkoli zespoły sprzedażowe, liderów, pracowników administracji publicznej, polityków, parlamentarzystów oraz kadrę managerską niższego i wyższego szczebla.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach, kongresach, seminariach i spotkaniach biznesowych – prelegentka, panelistka sesji biznesowych Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencji ‘Rada Nadzorcza’ oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Prowadzi kursy trenerskie „Train the Trainer”, dedykowane szkoleniowcom, trenerom biznesu oraz osobom występującym publicznie.

Dzięki naturalnym zdolnościom interpersonalnym tworzy trwałe relacje biznesowe. Autorka pracy dyplomowej i badań o tematyce komunikacji niewerbalnej w biznesie oraz wielu publikacji na temat skuteczności mowy ciała w procesie autoprezentacji, negocjacji, sprzedaży i budowania marki. Ściśle współdziała z mediami w roli eksperta opiniującego zachowania niewerbalne osób publicznych polityki krajowej i zagranicznej. Na co dzień związana z elitarną Fundacją Class Ladies. Wykładowca akademicki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Ponadto, współdziałała z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i International Project Management Association Polska.

Tytuł prelekcji: Skuteczna mowa ciała, jako narzędzie w budowaniu profesjonalnych relacji z klientem

W trakcie prelekcji akcent będzie położony na elementy komunikacji niewerbalnej, w tym mowę ciała, które w sposób istotny wpływają na budowanie własnego wizerunku, jako profesjonalisty; osoby, która w sposób sprawny buduje lub wzmacnia relacje ze swoimi klientami w taki sposób, by skutecznie realizować swoje cele sprzedażowe. Ważnym aspektem będzie również zaprezentowania roli mowy ciała jako narzędzia wspierającego efektywność sprzedażową, w tym domykanie procesu sprzedaży.

W prelekcji pojawią się informacje, które pozwolą zwiększyć swoją świadomość w zakresie identyfikacji sygnałów mowy ciała w procesie komunikacji perswazyjnej, roli siły, natężenia i tembru głosu jako narzędzia w skutecznej komunikacji czy też ważnym aspekcie dystansu przestrzennego i kontaktu wzrokowego, które w procesie budowania relacji biznesowej mogą mieć wpływ pozytywny lub stanowić istotną przeszkodę.


27 listopada 2019, godz. 12:00-12:30
5. Customer Congress | Digital Knowledge Village